קראו בכותר - לוחות ושברי לוחות : הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם