מבוא לספר מאת העורכים

עמוד:10

לוחות ושברי לוחות | 10 | 'ו"ו החיבור' האופיינית כל כך לציונות הדתית – ישיבה ו צבא, ישיבה ו אקדמיה, תורה ו לימודי חול, תורה ו עבודה, איננה סינתזה חיצונית ובודאי שאינה עבודה זרה בשיתוף כפי שיש שהטיחו כלפיה . יש לפרשה כפי שפירש פרנץ רוזנצוייג את 'ו"ו החיבור', כאבן המונחת בגולת הכותרת של קשת אבנים – אבן 1 הראשה, המחזיקה את הקשת כולה ונותנת לה את משמעותה . זהו לדעתי, 'קו היושר' ( ישראל הם ישר – אל ) שעליו מרבה לדבר המהר"ל . . . מכאן מאמצי לשלב ולכלול בכתיבתי זרמים הגותיים שונים גם אם אינם נתפסים כחלק מלימוד התורה המסורתי – ומורה הדרך לכך הנו הראי"ה קוק זצ"ל שלאורו אנו הולכים . אני תפילה כי בכתיבתי תהיה תרומה של ממש לתיקון פרטי ולאומי הנדרשים כל כך בימים אלה . ברוח דברים אלה, המהווים עבורנו מעין צוואה, ניגשנו לערוך את הספר המונח כעת לפניכם, הראשון בסדרה 'צירופים חדשים : הגות בענייני השעה', סדרה שנועדה לשטוח את הגותו של הרב בנושאים אלה . את עיקר עמלו בתורה ובחינוך השקיע בפיתוח דרך מיוחדת בלימוד הגמרא ובהוראתה, וכן בלימוד ובפרשנות של הוגי היהדות לדורותיה, ובמיוחד של הוגי החסידות, אך לצד זאת ראה כל העת את הצורך הדחוף להתמודד עם אתגרי השעה, ולהציע דרך לנבוכי הדור – בהקשרים הקיומי-אישי, הדתי, החברתי והישראלי . ספר זה מכיל את תמצית הגותו של הרב שג"ר בסוגיות אלה, ובראש ובראשונה את גולת הכותרת של מפעלו ההגותי – ניסיונו לתת מענה דתי ורוחני לפוסטמודרניזם . כפי שנכתב בדברי הסיכום לספר, הרב סבר שכשם 2 שנראתה בעינישהרב קוק זצ"ל ניסה לברר ולהעלות את המודרנה, 1 פ' רוזנצוויג, כוכב הגאולה , ירושלים תש"ל, עמ' 73 . 2 בירור והעלאה הם מושגים מרכזיים בהגות הקבלית והחסידית, המבוססים על תורת

משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר