לוחות ושברי לוחות : הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם

עמוד:2

הרב שמעון גרשון רוזנברג - שג"ר לוחות ושברי לוחות הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם Rav Shagar Tablets and Broken Tablets Jewish Thought in the Age of Postmodernism עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ ועד כתבי הרב שג"ר : שמעון י' דייטש - יו"ר מרים רוזנברג ז' דוב זינגר אורי ליפשיץ - מרכז מערכת זוהר מאור - עורך אחראי אליעזר מלכיאל נעם סמט משה ש' פאלוך מזכיר הוועד : אוריה שמלצר מערכת הספר : שמעון י' דייטש, אורי ליפשיץ, אליעזר מלכיאל עריכה לשונית : בת-ציון שלומי ושרה פוקס הגהה והבאה לדפוס : משה א' לוין הכנת מפתח : צבי ויינגרטן עיצוב הספר : סטודיו דוב אברמסון לוחות : עמית דיגיטל הדפסה : טופרינט אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . הספר יוצא לאור בתמיכת מפעל הפיס כל הזכויות שמורות © 2013 למכון כתבי הרב שג"ר ת"ד 442 אלון שבות 90433 | טלפקס : 9938850 - 02 | דוא"ל : sgr @ zahav . net . il משכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד 53494 , תל - אביב 6153401 | דוא"ל : Info @ ybook . co . il דאנאקוד 3624833 | מסת"ב 8 - 756 - 545 - 965 - ISBN978 | נדפס בישראל 2013 Printed in Israel

משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר