דורות של תקווה: מסורת והעברה בין־דורית עם העלייה מאתיופיה