דורות של תקווה: מסורת והעברה בין־דורית עם העלייה מאתיופיה

עמוד:4

Generations of Hope Traditions and Inter - Generational Transferal with the Transition from Ethiopia to Israel Naomi Shmuel עריכה לשונית : ורד נדב עימוד ועיצוב הכריכה : סטודיו פרדס הוצאה לאור הציור שעל הכריכה : טדלה שמואל, 2020 ספר זה רואה אור בסיוע מכון בן צבי 1 - 532 - 61838 - 1 - 978 ISBN אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור, ת"ד ,33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il למידע נוסף וליצירת קשר עם המחברת : www . naomis - books . com naomi . shmuel @ mail . huji . ac . il תש"ף 2020 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר