האניגמה של הרולד פינטר

עמוד:4

The Enigma of Harold Pinter Yael Zarhy - Levo, Bar Chayun, Assaf Derri, Amir Farjoun Literature, Meaning, Culture 42 Publication of The Porter Institute of Poetics & Semiotics Tel Aviv University – Hakibutz Hameuchad Founding Editor : Benjamin Harshav Series Editor : Orly Lubin Scientific Editor : Yael Zarhy - Levo Cecil Beaton, Harold Pinter, 1962 National Portrait Gallery, London © ISBN : 978 - 965 - 02 - 0865 - 3 אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב ולהוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ נדפס בישראל בדפוס קורדובה בע"מ, ת"א 2018 © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2018 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . אתר ההוצאה : www . kibutz – poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר