הקדמה

עמוד:14

מנחם פינקלשטיין 14 החרב שותתת דם גם כשהיא "צדיקה בדינה" . בכל מלחמה, גם במלחמה צודקת, נפגעים אזרחים תמימים . לעובדה טרגית זו יש גם משמעויות נורמטיביות, 11 ושונים הם דיני המלחמה מדיני השלום . לא אחת נעזרתי בשורות אלה של אלתרמן כדי להבהיר את עקרונות המדיניות של הפרקליטות הצבאית בתקופת “העימות המזוין" מול גורמי הטרור משלהי שנת 2000 ואילך . 12 משסיימתי את תפקידי, סברתי כי ראוי להעמיק ולחקור בשירי "הטור השביעי" ולתת לכך פומבי, כדי שיסתייעו במסרים העולים מהם מי שעוסקים הלכה למעשה בענייני ביטחון ומשפט, וכן אלה שהנושא קרוב ללבם . מחקר זה יתמקד ב"טור השביעי" שכתב אלתרמן בנושאי צבא, ביטחון, משפט ומוסר מסוף שנת 1947 ואילך . המדובר בעיקר ב שירי "הטור השביעי", אך גם ב רשימות שפרסם בטור זה . 13 שירים שכתב המשורר במדור זה קודם לכן בנושאים אלה, וכן עניינים קרובים אחרים שהתייחס אליהם ביצירתו, יובאו במידה מסוימת בלבד, ככל שהדבר יסייע להבנת גישתו בסוגיה שלפנינו . 11 שורות אלה מתוך "שירי מכות מצרים" ציטטתי בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, כדי להצביע "על טיבה האכזרי של מלחמה, כל מלחמה, באשר נפגעים בה גם כאלה שלא חטאו" — ע"א ( חיפה ) 04 / 2829 עזבון המנוח אבו חתלה נ' מדינת ישראל , תק - מח 2005 ( 4 ) 9753 ( 2005 ) , פסקה 21 לפסק הדין . 12 ראו, למשל, מנחם פינקלשטיין "המשפט בתקופת לחימה" משפט וצבא 16 ( 1 ) ,15 31 ( תשס"ב ) ( להלן : "המשפט בתקופת לחימה" ) . במאמר זה מובאים דברים שנשאתי בכנס הפרקליטות הצבאית ביום 2002 . 2 . ,28 במעמד נשיא בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה, הרמטכ"ל והפרקליטים הצבאיים הראשיים לשעבר, על אודות דרך ההתמודדות המשפטית של הפרקליטות הצבאית עם אירועי הטרור . זמן לא רב מפרוץ האירועים הקשים בספטמבר 2000 , סברנו בפרקליטות הצבאית כי ניתוחם מלמד שמדינת ישראל שרויה, מעשית ומשפטית, במצב של לחימה — "עימות מזוין" ( " Armed Conflict " ) מול גורמי הטרור . עמדה זו הוצגה בפני קברניטי המדינה וצה"ל, בפני היועץ המשפטי לממשלה, וכן בפני גורמי חוץ ( לראשונה בתגובה הישראלית ל דוח מיטשל בסוף שנת 2000 ) . כעבור כשנתיים, בספטמבר 2002 , אימץ גם בית המשפט העליון עמדה זו, מפי נשיאו אהרן ברק, בבג"ץ 02 / 7015 עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית , פ"ד נו ( 6 ) 352 , 358 ( 2002 ) . להכרעה זו נודעת משמעות משפטית רבה בהיבטים שונים ; אחד מהם הוא מדיניות חקירתן של תלונות כנגד התנהגותם של חיילי צה"ל . בחינת ההיבטים המשפטיים של המלחמה בטרור בתקופה זו ראויה לספר נפרד . 13 וראו להלן, חלק ראשון, תחילת פרק ב . "הטור השביעי" ייכתב להלן בדרך כלל ללא מירכאות ( וכך גם המונח "טוהר הנשק" ) . הביטוי " שירי הטור השביעי" יכוון לעתים גם ל רשימותיו של אלתרמן בטור זה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר