קראו בכותר - הטור השביעי וטוהר הנשק : נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט