לִנְשֹׁף אֶת הַצְּעָקָה

עמוד:4

To Exhale the Cry — Studies of the Poetry and Prose of Miron C . Izakson עריכה לשונית והבאה לדפוס : לאה שׂניר עיצוב העטיפה : רוחמה שׂ . אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי — אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) — ללא אישור בכתב מן המוציא לאור מסת"ב 5 - 0902 - 02 - 965 - 978 ISBN © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד ,2104 בני ברק 5112002 טל' 5785810 - ,03 פקס' 5785811 - 03 ולהוצאת אוניברסיטת בר - אילן, רמת - גן 5290002 טל' 5318575 - 03 ; פקס 7384064 - 03 דוא"ל : press . office @ biu . ac . il אתר ההוצאה : www . biupress . co . il All rights reserved by © Hakibbutz Hameuchad Ltd . P . O . B . 2104, Bnei Brak 5112002 Tel : 03 - 5785810, Fax : 03 - 5785811 and Bar - Ilan University Press Ramat Gan 5290002 Tel : 03 - 5318575 , Fax : 03 - 7384064 Printed in Israel, 2019 עימוד : סטודיו ע . נ . ע . נדפס בתל אביב, תשע"ט — 2019

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר