קראו בכותר - לנשף את הצעקה : מחקרים על יצירתו של מירון ח. איזקסון