הקדמה

עמוד:11

11הקדמה בתוך מפלגתו ובציונות הדתית בכללה, ולאחר הקמת המדינה השפעתו גברה ביותר עד שנעשה לגורם הדומיננטי בקביעת עמדותיה של הציונות הדתית בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון . השפעתו הפוליטית של שפירא חרגה מתחומה של הציונות הדתית . הוא מילא תפקידי מפתח בכמה מן ההכרעות החשובות בתולדות המדינה, והבולטת שבהן – הקמתה של ממשלת האחדות הלאומית לפני מלחמת ששת הימים . אף על פי כן, פועלו נדחק לשוליים של המחקר ההיסטורי והפוליטי בישראל, ותרומתו טרם זכתה למקום הראוי לה אף בספרות המחקר העוסקת בציונות 3 היא מביאה מידע רב הדתית . ביוגרפיה אחת נכתבה עליו, בידי שבתי דון-יחיא . וחשוב על תולדות חייו של שפירא, אך אין היא מבוססת על מקורות ארכיוניים שכן אלה לא היו נגישים בעת כתיבתה . נכתבה גם עבודת דוקטור, בידי איילה 4 יש שיוביץ, וזו עוסקת במכלול פעילותו בתקופה שלפני הקמת המדינה . בה תרומה חשובה למחקר על שפירא ועל תולדות הציונות הדתית, אך היא מתמקדת בפעילותו בתקופת היישוב בתחומים של ארגון מפלגתי ושל דת וחברה וקליטת עלייה, ורק אחד מפרקי העבודה מיוחד לפעילותו המדינית והביטחונית . בין שלום לשלמות הארץ מתמקד בעמדותיו של שפירא בשל תפקידו 5 עם זאת, המרכזי בעיצוב מדיניותה של הציונות הדתית בתקופה הנסקרת בו . הוא בוחן גם את מגוון התפיסות העקרוניות בתנועה זו ואת עמדותיהם של גורמים שונים בהנהגתה הרוחנית והפוליטית ובציבור הרחב של תומכיה . בכתיבת הספר הסתייעתי בספרות המחקר הרחבה העוסקת בנושאים 6 ואולם רוב הנוגעים לעניינו, ובכלל זה חיבורים שפרסמתי בבמות שונות . הספר הוא פרסום ראשוני שטרם ראה אור במקומות אחרים, וחלקו העובדתי מסתמך בעיקרו על מסמכי ארכיונים ועל מקורות ראשוניים אחרים, כגון עיתונים ו דברי הכנסת . 3 דניאל, השר חיים משה שפירא . ש . דניאל הוא הכינוי הספרותי של שבתי דון-יחיא ( דודו של מחבר הספר ) . הוא שימש עורך הַצֹּפֶה , עיתונה היומי של תנועת המזרחי והמפד״ל ( על מאמריו בעיתון זה הוא חתם בדרך כלל בכינוי ׳שי״ן׳ ) . 4 שיוביץ, ׳פעילותו הציבורית והלאומית של חיים משה שפירא׳ . 5 דיון כללי במנהיגותו ובמדיניותו של שפירא, שקטעים ממנו משולבים בספר זה, ובייחוד בפרק הסיכום והמסקנות שלו, מצוי במאמרי : דון-יחיא, ׳מנהיגות ומדיניות בציונות הדתית׳ . 6 הפרק השלישי בספר מבוסס בחלקו הגדול על קטעים נרחבים מתוך מאמר שפרסמתי בכתב העת הציונות : דון-יחיא, ׳דת וטרור פוליטי׳ .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר