שווה לך

מתוך:  > שווה לך

עמוד:ו

Dan Ariely PAYOFF The Hidden Logic That Shapes Our Motivations דן אריאלי שווה לך ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה שלנו Translated by Guy Herling - Fischer עורך אחראי : דב איכנולד עורכת הספרות המתורגמת : נעה סמלסון עריכת התרגום : הילית ינאי-לויזון עימוד : גאלה קדם דפוס בע"מ אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . Portions of this book have been adapted from Predictably Irrational : The Hidden Forces That Shape Our Decisions ( New York : HarperCollins, 2009 ) ; The Upside of Irrationality : The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and Home ( New York : HarperCollins, and Dan Arieli’s October 2012 TED Talk, “What Makes Us Feel Good About ; ) 2010 Our Work ? ” Copyright © 2016 by Dan Arieli All Rights Reserved Published by arrangement with the original publisher, TED Books / Simon and Schuster, Inc . , New York כל הזכויות בעברית שמורות © 2018 למשכל — הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד 445 , ראשון לציון 7510302 | E - mail : info @ ybook . co . il דאנאקוד 5211 - 362 | מסת"ב 1 - 028 - 564 - 965 - ISBN978 | נדפס בישראל 2018 Printed in Israel

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר