תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים עופר שיף מבוא 7 גלות ותפוצה ביישוב ובחברה בישראל דליה מנור עם הפנים לתפוצות : השיח היהודי באמנות ארץ ישראל בשנות השלושים 13 של המאה ה 20 חנן חבר בין ספרות של שבט לספרות של עם : אשר ברש והספרות העברית בין 52 גולה למולדת מיכל חכם הבית שבגולה והגולה שבבית : ייצוגים של הבית הגלותי בשיח 83 הדומסטיות הציוני עידו בסוק ' אאמינה גם בעתיד ' : התקבלותו ודחייתו של שאול טשרניחובסקי 122 בהקשר לשיח הציוני בדבר ' גלות ' ו ' מולדת' נסים ליאון מבני עקיבא ל ' מניין הצעירים ' : הלאמת המסורת האשכנזית 153 בקהילת המתפללים הציונית דתית יגאל שוורץ האשכנזים - המרכז נגד המזרח : הזמנה לדיון מנטלי - סגנוני בספרות 177 העברית החדשה אבנר בן עמוס מי הוא שהלך בשדות ? בחיפוש אחר הצבר האמתי 196 שלילות הגלות בציונות ובחברה בישראל חיים גנז גלות ותפוצה : שתי ציונויות 204

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר