הקדמה

עמוד:6

History is always written from the sedentary point of view and in the name of a unitary State apparatus , at least a possible one , even when the topic is nomads . What is lacking is a Nomadology , the } opposite of a history . } 1 אנו חיים בתקופה של פוסט אמת וריבוי אמיתות , של גלובליזציה מואצת שמביאה לשבירת גבולות אך גם להתמוטטות הדמוקרטיה ולריאקציה של מדינת הלאום . בהקשר המקומי , המאבק בין הנרטיבים השונים שמבנים את החיים בישראל פלסטין מגלם תפקיד משמעותי בשימור הסכסוך וגורר עמו ניסיונות

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר