קראו בכותר - אלטרנטיבה לנרטיב : פרקטיקות פוליטיות חיוניות בתרבות החזותית