הקדמה

מתוך:  > כלכלה במלחמה > הקדמה

עמוד:7

הקדמה אירועי מלחמת העצמאות ( 1949 – 1947 ) זכו לכתיבה היסטורית נרחבת , כיאה לחשיבותם ולמשקלם בעיצוב תולדות ארץ ישראל במאה העשרים . עיקר המחקר ההיסטורי באקדמיה ומחוץ לה יוחד לתיאור ולניתוח מהלכי המלחמה במציאות המדינית על תהפוכותיה . במלחמה היו מעורבים כל אזרחי הארץ , יהודים וערבים , ישירות ובעקיפין . חוויותיהם של האזרחים מן השורה , הלוחמים והנופלים , מצאו ביטוי ביומניהם , בזיכרונותיהם ובכתביהם , אך רק עבודות אקדמיות מעטות הוקדשו להם . בשנת 2002 יזמו אניטה שפירא ומרדכי בר - און פרויקט מחקרי - אקדמי נרחב ומתמשך לעידוד העיסוק המחקרי בחברה האזרחית ובהשפעותיה על מלחמת העצמאות . תכליתו של הפרויקט הייתה למלא את החסר ולחשוף היבטים לא מוכרים בכל הנוגע לתחומים הלא צבאיים של המלחמה , ובה בעת להקנות מבע מורכב ורב פנים להקשרים המדיניים - צבאיים של האירועים שהתרחשו בפרק הזמן הנדון . הנחת היסוד שהנחתה מגמה זו הייתה שאין להבין נאמנה את קורות אותם הימים , את אופני התפתחותם , את נפתוליהם ואת הכרעותיהם בלי לבחון לעומק את החברה האזרחית כגורם מרכזי במסגרתם . המכון לחקר הציונות וישראל ע " ש חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב , המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן - צבי והמכון לחקר כוח המגן ( מיסודו של ישראל גלילי ) ביד טבנקין קיבלו על עצמם את המשימה ויצאו בקול קורא שהזמין חוקרות וחוקרים , ותיקים וצעירים , להפנות את תשומת לבם המחקרית לנושא . כחמישים חוקרות וחוקרים נענו לאתגר ופרות עיוניהם ראו אור בשלוש הקבצים : הקובץ הראשון , עם במלחמה , יצא לאור ב ; 2006 - הקובץ השני , אזרחים במלחמה , יצא לאור ב ; 2010 - הקובץ השלישי , פוליטיקה במלחמה , ראה אור ב . 2014 - שלושה קבצים אלה נערכו בידי מרדכי בר - און ומאיר חזן . מונח לפניכם הקובץ הרביעי , כלכלה במלחמה , שלעריכתו הצטרף לשני הקודמים גם יצחק גרינברג . בשני הקבצים הראשונים הושם הדגש על חייהם של האזרחים בקווי החזית , על הפליטים היהודים , על קריסתה של החברה הפלסטינית ואף על התפתחויות בתחום התרבות : ציור , תיאטרון וספרות . הקובץ השלישי יוחד לשינויים המפליגים שהתרחשו במפה המפלגתית ובפוליטיקה הישראלית בעת המלחמה ובעטיה . הקובץ הרביעי מוקדש לבעיות כלכליות שהתעוררו עם ההתגייסות הרחבה למאמץ המלחמה , לשינויים שחלו במערכות הכלכלה של היישוב היהודי עם הקמת המדינה ולתפקודם של מפעלים כלכליים ציבוריים ופרטיים במהלך המלחמה . למזלם של היהודים הקמת המדינה לא הייתה , כידוע , בחינת ' יש מאין ' . הממלכתיות היהודית

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר