קראו בכותר - כלכלה במלחמה : קובץ מחקרים על החברה האזרחית  במלחמת העצמאות