אוּרְשַׁלִים ישראלים ופלסטינים בירושלים 2017-1967

עמוד:6

Nir Hasson URSHALIM Israelis and Palestinians in Jerusalem , 1967 – 2017 ניר חסון אורשלים ישראלים ופלסטינים בירושלים , 2017 – 1967 © 2017 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות לספרי עליית הגג בע " מ , ת " ד , 23146 תל אביב info @ bita . co . il ולמשכל בע " מ – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 445 ראשון לציון 7510302 info @ ybook . co . il עורכים : יהודה מלצר , מולי מלצר ביצוע המפות : סטודיו הראל ומעין סדר : סטודיו נעם תמרי הגהות : רותי חזנוביץ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , להחסין במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי – אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . דאנאקוד : 362 – 5743 מסת " ב : ISBN 978 – 965 – 564 – 546 – 0 נדפס בישראל Printed in Israel 2017

משכל (ידעות  ספרים)

ספרי עליית הגג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר