קראו בכותר - אורשלים : ישראלים ופלסטינים בירושלים, 2017-1967