תוכן העניינים

עמוד:6

חלק שני : משב הרוח - עיון בספר " קול הנבואה" פרק ראשון : עריכת הספר - חזון ומציאות 153 התשתית התיאורטית 154 ניסיונות עריכה 160 הספר המודפס 172 פרק שני : ההיגיון העברי השמעי 187 מאפיינים והגדרות 187 מוטיב השמעיות 197 האומנם עברי ? 206 פרק שלישי : קבלה - עיון וחוויה 223 על ספרים ומקובלים 224 על קבלה ונבואה 233 על נבואה וחוויה 239 אחרית דבר 263 נספח : ארכיון ' נזר דוד ' - קול הנבואה 265 קטלוג מפורט 266 רשימת קיצורים וביבליוגרפיה 277 מפתחות 288

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר