קראו בכותר - הפילוסוף המקובל : עיונים בספר "קול הנבואה"