תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 מבוא 9 פילוסופיה וקבלה במשנת הרב הנזיר 11 בין פילוסופיה לקבלה 14 הערות מתודולוגיות 20 ראש דבר : על חלום , זהות ומקום 26 חלק ראשון : ראשית הרוח - רקע ביוגרפי , היסטורי וחברתי פרק ראשון : ילדות ובחרות ( תרמ " ז - תרס " ז ) 33 חינוך וחברה 33 עבודת המוסר 44 רוח ההשכלה 60 פרק שני : באקדמיה של הברון גינזבורג ( תרס " ח - תרע " ב ) 75 לקראת מעבר 75 על פרשת דרכים 80 משבר ההשכלה היהודית ברוסיה 83 האקדמיה של הברון 96 פרק שלישי : חכמה ודעת ( תרע " ג - תרפ " א ) 112 בשערי האוניברסיטה 113 מעורבות קהילתית 123 כיסופים 133 אתנחתא 146

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר