מבוא

עמוד:12

מההקשר של לימוד התכנים של מדעי הטבע מצד אחד , ומחיי היום - יום שלהם מצד אחר ( פלק , . ( 2007 טיפוח המיומנויות והחשיבה נעשה בד בבד עם שיפור מיומנות הקשב . אפשר לברור רמות תוכן ולהתאימן לדרגות שונות התלויות ביכולת ההפשטה של התלמידים . הוראת המדעים מזמנת אפשרות טבעית ומובנית לעבודה בקבוצות קטנות ומאפשרת פעילויות המעודדות עניין וחקרנות תוך כדי הקניית מיומנויות חשיבה ולמידה רבות ומגוונות . המתודה המחקרית במדע מובנית וברורה מצד אחד ( התבוננות , ניתוח , ארגון סדרי עבודה ) ויצירתית מצד אחר ( העלאת השערות , אינטגרציה של ידע , השלכות ויצירת חלופות ) . מורים רבים חוששים שמא התאמת תכניות הלימודים לתלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה משולבים תפגע בתהליך ההוראה של שאר תלמידי הכיתה ( עינת , . ( 2000 הניסיון מלמד שתכנית המכוונת לפיתוח מיומנויות וחשיבה לא רק שאינה פוגעת בתלמידים האחרים , אלא אף תורמת לכלל התלמידים בכיתה ( . ( Suk - Hyang , Wehmeyer , Palmer , Soukup , & Little , 2008 אנו מציעות , בהתאם לגישת הוראת המדעים המפעילה , שהמורה יהיה אחראי להנחלת הידע לתלמידים ויעשה זאת באמצעות ההתנסות הפעילה שלהם בכיתה , במעבדה או מחוץ לחדר הכיתה . אחריות המורה חלה על כלל התלמידים בלי קשר לקשיים הקוגניטיביים שייתכן שיש לכמה מהם . תכנית לימודים המבוססת על רעיונות הוראת המדעים המפעילה הופעלה והוערכה במסגרות חינוך שונות בבתי ספר בירושלים ובתל אביב , הן בבתי ספר שבהם כיתות מיוחדות הן בבתי ספר שלומדים בהם רק תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה , והוכח כי הפעלת התכנית אפשרית לכלל התלמידים ( בר , 1986 ב ; משרד החינוך והתרבות , . ( 2015 , 1987 תיעוד ניסיון נוסף של הוראה ברוח זו התמקד בהוראת מדעים במסגרת של קבוצה קטנה של תלמידים מתקשים , שמבחירה חופשית בחרו להשתייך לקבוצה מיוחדת זו בלימודי המדעים . הנושא שנלמד היה ״תזונה״ , והוא הוערך במסגרת של עבודת מוסמך באוניברסיטה העברית בירושלים ( פלק , . ( 2007 במהלך ההוראה הודגשו המונח ״ניסוי״ ושלביו , ובמשך הלימוד התנסו התלמידים בהפעלות מגוונות , זאת על רקע העובדה שלתלמידים מתקשים יש קושי בעריכת ניסויים . קושי זה אובחן גם במבחני פיז״ה ( . ( 2013 הוראת מדעים מפעילה לתלמידים לקויי למידה המשולבים במסגרות הרגילות עולה בקנה אחד עם דרישות החוק לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל על פי תפיסות חברתיות - ערכיות של החברה הישראלית . גישה זו

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר