קראו בכותר - הוראת מדעים מפעילה : טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה