מבוא

עמוד:14

סכנה גדולה ביותר לעצם קיומה . אמנם בעקבות פרסומה של מימזיס נוצר בין השאר תחום מחקר חשוב חדש - ספרות משווה - אך מימזיס , בדיוק כמו ' פיגורה ' , לא היה מחקר פילולוגי וספרותי בלבד . ביסודו של הספר המהולל הזה עומד הרעיון ש ' הברית הישנה ' - ולא המיתוסים , האגדות והגיבורים של התרבות היוונית הקלאסית , שהתרבות הנאצית השיבה לחיים זה לא מכבר - היא המקור לתפיסת ההיסטוריה , המציאות והאמת , ומכאן לייצוג הולם של המציאות בתרבות המערב . לעומת התפיסה המקובלת , לפיה המרחב הספרותי של מימזיס משתרע מהומרוס ועד וירג ' יניה וולף , אוארבך פורש דווקא - כפי שהוא עצמו מציין - את תולדות הספרות האירופית " מספר בראשית ועד וירג ' יניה וולף " , וחושף בכך בבירור את מטרתו העיקרית : להתייצב כנגד הפילולוגיה הארית , " המיסטיקה הפולקיסטית " וההיסטוריוגרפיה הנאצית ולהציג ראיות לכך שהתנ " ך מוביל " מאגדה רחוקה ופירושה הפיגורלי למציאות היומיומית של ימינו " , שעה שעיקרי הפילולוגיה והתרבות הארית מובילים מאגדה אל הבריחה מהמציאות ) . ) Schwarmerei גם ' פיגורה ' וגם מימזיס מתחילים בתנ " ך היהודי . כך ביסס אוארבך לחלוטין את אמינותה ותוקפה של ' הברית הישנה ' וסמכותה הובטחה במלואה - בתוכן , בצורה , במארג ובמבנה של הציוויליזציה ההומניסטית המערבית . אך בניגוד ל ' פיגורה ' , שהיה מכוון כנגד משבר הפילולוגיה בגרמניה , נכתב מימזיס בתגובה לסכנה החמורה שנשקפה לציוויליזציה ההומניסטית של אירופה המערבית בכללותה מן הברבריות הנאצית במלחמת העולם השנייה . אגדות , מיתוסים ותרבות גיבורים , היו מרכיב מרכזי בתפיסת העולם הנאצית ובאידיאולוגיה הארית , וטיפוח מיתוסים וגיבורים היה חלק בלתי נפרד מהדחף התרבותי שלהם . לעומת הבריחה מן ההיגיון , הטבועה באידיאולוגיה הנאצית הגזענית והאנטישמית , מדגיש אוארבך במימזיס את התפיסה הרציונליסטית , הריאליסטית וההומניסטית של ההיסטוריה . זו תפיסה טלאולוגית ופרוגרסיבית , שבה הייצוג הרציונלי והדמוקרטי של המציאות מתקדם כדרמה גדולה ויחידה במינה . מימזיסנכתב , כלשונו של אוארבך , למען מי ש " חיבתם להיסטוריה של המערב שלנו נשמרה באדיקות " בשנות הזוועה של מלחמת העולם השנייה . אך בפרק האחרון של חיבור זה , הוא קובע כי יצירות ספרות Max Horkheimer , Between Philosophy and Social Science , . 4 trans . G . F . Hunter , at al ) Cambridge , Mass :. MIT niversityU Press , 1993 ( , p . 300 .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר