קראו בכותר - אריך אוארבך ומשבר הפילולוגיה הגרמנית :  גלות ומאבק בעידן של עריצות וברבריות נאצית