מבוא

עמוד:13

הפילולוגיה הפכה , אם כן , לכלי אידיאולוגי אדיר בידיו של אוארבך , והפרשנות הפיגורלית הפכה לנשק רב עוצמה במאבקו בפילולוגיה הארית ובהיסטוריוגרפיה הנאצית . בהגותו של אוארבך , אם כן , מתקיים קשר שאינו ניתן להפרדה בין אידיאולוגיה לפילולוגיה . בשנת , 1942 השנה המכרעת ביותר במלחמת העולם השנייה , שבה ניטשו מערכות סטלינגרד , מידוי ואל - עלמיין , החל אוארבך לכתוב את מימזיס במקום גלותו באיסטנבול . חיבור זה מהווה אפולוגיה ) Apologia ( מפוארת על המסורת ההומניסטית היהודית - נוצרית של המערב בשעה שזו עמדה בפני סכנת הכחדה . כמו אוגוסטינוס ופסקל לפניו , שניים מכותבי אפולוגיות מפורסמים בספרות המערב , יצא אוארבך להגנת התרבות ההומניסטית היהודית - נוצרית של המערב בימים שבהם נשקפה . 1 אריך אוארבך , מימזיס : התגלמות המציאות בספרות המערב ) ירושלים : מוסד ביאליק ( , . 2008 חשוב לציין כי התרגום העברי למימזיס נעשה לפני שנים רבות והוא לוקה מאוד בחסר , על דרך ההמעטה . לדוגמה , כותרת המשנה של הספר צריכה להיות מתורגמת ' ייצוג המציאות ' , שזו הגדרה ההולמת יותר את כוונת אוארבך , כפי שזו תיחשף בבירור להלן . זו גם הסיבה לכך שבמקרים רבים שיניתי את התרגום העברי הישן והמיושן . לשם כך השתמשתי במהדורה המקורית הראשונה - Mimesis : Dargestellte , Wirklichkeit in der abendl ה ndischen Literatur ) Bern : Francke ) . 1946 בטקסט להלן M מתייחס למהדורה העברית של הספר : מימזיס : התגלמות המציאות בספרות המערב . M 1 מתייחס למהדורה האנגלית של מימזיס - Mimesis : The Representation of Reality in Western ) , Literature , 1946 ) Princeton : Princeton University Press , 2003 מהדורה שהיא יותר נגישה לקורא בן ימינו מהמהדורה הראשונה של מימזיס בגרמנית . . 2 אוגוסטינוס כתב בראשית המאה החמישית את ספרו המהולל עיר האלוהים ) City of God ( כהגנה על הנצרות בתגובה להאשמות שהדת הנוצרית הביאה לנפילת האימפריה הרומית . ראו : , Avihu Zakai and Anya Mali “ Time , History and Eschatology : Ecclesiastical History from Eusebius to Augustine , " The Journal of Religious History 17 December , 1993 ( , pp . 393 - 417 . ( . 3 בליז פסקל כתב באמצע המאה השבע - עשרה את ספרו הגיגים ) Pens י es ( כהגנה על הנצרות מול עליית המדע והספקנות בזמנו . ראו : : Avihu Zakai , Jonathan Edwards ’ s Philosophy of Nature The Re - Enchantment of the World in the Age of Scientific Reasoning ) London : T & T Clark , 2010 ( . Reprint : Paperback edition , 2011 . Reprint : eBook , 2011 .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר