מבוא

עמוד:12

האידיאולוגיה הפולקית ) - v צ lkisch השקפה לפיה העם הגרמני כולל רק אנשים בעלי דם גרמני או אלה הקשורים לדם ארי ( בגרמניה , או את האמונה ב ' קהילת הדם והגורל ' ) Blut und Boden ( של העם הגרמני , שיצרו אבחנה חדה וברורה בין תרבות לציוויליזציה והאדירו את הפולק הגרמני על פני המורשת ההומניסטית של הציוויליזציה היהודית -נוצרית המערבית . בהיותה מבוססת על מיסטיקה פולקיסטית ) v צ lkisch mysticism ( והיסטוריוגרפיה נאצית , הפילולוגיה הארית דגלה בעליונות הגזע הארי , בגזענות , אנטישמיות , לאומנות צרה ושוביניזם בוטה , ולכן חתרה לסלק את ' הברית הישנה ' מהקאנון הנוצרי , ובכך לעקור אותה מתוך לב המרקם של התרבות והציוויליזציה האירופית . אוארבך פתח את מאבקו בפילולוגיה הארית בגרמניה בשנת 1933 כאשר החל בכתיבת חיבורו המפורסם ' פיגורה ' , שראה אור מאוחר יותר , בעת גלותו באיסטנבול בשנת . 1938 ' פיגורה ' נחשב בדרך כלל למחקר ספרותי ופילולוגי מבריק גרידא , אך אני טוען שמעל לכול ראוי לראות בו כתב הגנה על תוקפה , כוחה ואמינותה של ' הברית הישנה ' , אל מול עקרונות הפילולוגיה הארית . אוארבך הבהיר שבניגוד לעיקרי הפילולוגיה הארית , המיסטיקה של הפולקיסטית וההיסטוריוגרפיה הנאצית , המבוססים על גזענות ואנטישמיות , התרבות והציוויליזציה המערבית מושתתות דווקא על פרשנות פיגורלית של ההיסטוריה - לפיה כל הבנה של ספרות נוצרית וכל פרשנות מדויקת שלה מתבססת על דוקטרינה נוצרית מסורתית , ומכאן ש ' הברית החדשה ' , בכללותה ובפרטיה , היא בבחינת הגשמה טיפולוגית והיסטורית של 'הברית הישנה ' - הקושרת קשר מהותי , שאין להתירו , בין ' הברית הישנה' ל ' ברית החדשה ' . הפרשנות הפיגורלית , כתב , " ביקשה לשמר את מלוא המימד ההיסטורי של כתבי הקודש יחד עם משמעותם העמוקה " . ומאחר שהפרשנות הפיגורלית " קבעה הן את המציאות ההיסטורית של 'הברית הישנה ' ו ' החדשה ' והן את הקשר ההכרחי שקשרה ביניהן ההשגחה העליונה " , הרי שהיא מחזקת את אמינותה ותקפותה של ' הברית הישנה ' , כמו גם סמכותה מול עיקרי הפילולוגיה הארית . במובן מקיף זה ' פיגורה' אינו מהווה מחקר פילולוגי גרידא , אלא יש לו שליחות אדירה . זהו מחקר המבקש להגדיר מהי פרשנות פיגורלית ובעיקר את השלכותיה ההומניסטיות , כפי שהשתמשו בה פאולוס הקדוש , אוגוסטינוס , אקווינס ודנטה . לדעת אוארבך הפרשנות הפיגורלית , שנולדה " מתוך הזיקה שבין יהדות לנצרות " , מהווה את " אחד התנאים למפעל הספרותי של המערב " .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר