רשימת הקיצורים:

עמוד:9

רשימת הקיצורים : D Dante : Poet of the Secular World , 1929 , trans . Ralph Manheim New York : NYRB , 2007 ( . ( F ' Figura , ' Scenes from the Drama of European Literature Gloucester , MA : Peter Smith , 1973 ( , pp . 11 76 . ( LLP Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity : and the Middle Ages , 1965 , trans . Ralph Manheim ) Princeton Princeton University Press , 1993 ( . , M 1 Mimesis : The Representation of Reality in Western Literature 1946 ) Princeton : Princeton University Press , 2003 ( . M אריך אוארבך , מימזיס , התגלמות המציאות בספרות המערב , תרגם ב ' קרוא ) ירושלים : מוסד ביאליק , . ) 1958 PW " Philology and Weltliteratur " ) 1952 ( , Centennial Review , 13 Winter 1969 ( , pp . 1 17 . (

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר