סדר הפרקים

עמוד:8

' צלקתו של אודיסיאוס ' : מציאות , היסטוריה ואמת 168 היסטוריה , פילולגיה וייצוג המציאות : מימזיס - פרקים 188 19 - 2 שקיעת המערב והתפוררות ייצוג המציאות 256 אפילוג : גלות , פרשנות וניכור 271 נספח : 1 הבנייתה וייצוגה של המציאות : השפעת הגל על אריך אוארבך 281 נספח : 2 גלות וביקורת : על השימוש והשיבוש של אדוארד סעיד ליצירותיו של אריך אוארבך 314 ביבליוגרפיה 335 אינדקס 337

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר