אריך אוארבך ומשבר הפילולוגיה הגרמנית

עמוד:4

Avihu Zakai : Erich Auerbach and the Crisis of German Philology Exile and Struggle in an Age of Nazi Tyranny and Barbarism מאנגלית : יוסי מילוא אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ) לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2015 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד דפוס " חדקל " תל אביב תשע "ו אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר