פתח דבר

עמוד:12

השקפות עולם הלכתיות שמרניות ; תודעה היסטורית מודרנית ; וניצנים ראשונים של חשיבה אסתטית אירופית מודרנית . שלוש השכבות הללו אחוזות זר בזו בעצמה והן כלאיים במהותן . אולם סופרי ההשכלה ביקשו להתיכן ולהפכן ל ' מעשה הרכבה ' רצוי , להתירן לברא בקהל , ולהכשיר את ההנאה מהן . ספרות כלאיים זו המתיימרת להיות ספרות יפה בשירה , סיפורת , מחזה ומסה היא , כעצם , ספרות ' כלואה / בשל היותה קשורה בעבותות של נורמות הלכתיות אשר דבר אין להן עם אמנות המבדה , לעכבות הלכתיות מסוימות היתה השפעה מגבילה ואף מדכאת על היצירה , והנסיונות להיחלץ מהן הטביעו את רישומן לא רק על נושאיה ותכניה של ספרות ההשכלה אלא אף על דרכי פיתוחה ועיצובה האומנותי - לסיפור המשרבץ בטקסט הלכתי אין , בדרך כלל , משמעות היסטורית , הוא מתואר באורח מוניסטי , ומובאים בו אך ורק הפרטים הבאים להדגים הלכה מסוימת , ללא כל יסטייהי או התרחבות , שמבחינת ההלכה הנידונה אינן רלוונטיות . הסיפור יכול להיות אנכרוניסטי במובהק , ואפילו מבוחך מבחינת זיקתו למציאות הריאלית . בספרות ההלכה קיימות נורמות של התנהגות , והן נידונות ונשסטרת , ואילו כספרות היפה הנורמות גביובות , השיפוט שייך למוסר , להלכה הבאה להורות לנו כיצר לנהוג או לא לנהוג , ואילו הבחינה האסתטית באה להעשיר את הקורא , להעמיק את התמצאותו בעולמו של האדם ולהוסיף ' נעימות ' על היאמת / ההלכה מושתתת על תפיסה תיאוצנטרית , לפיה האדם מצרי בקו ההיקף רתלרי חלות מתמדת במרכז , ואילו היצירה האמנותית היא אנתרופוצנטרית , ומנקודת מבטה צווי ההלכה הם המצויים בקר ההיקף ומקיימים זיקה למרכז , בספרות ההלכה קיימת אפוא ראייה קונספטואלית של המציאות לעומת הראייה הדימויית שלה כספרות היפה לסוגותיה . דמותו של הרמב " ם ביצירת יהודה לייב מיזס ( , ( 1831 - 1798 למשל , או דמותו של אלישע כן אבויה , יאחר / ביצירתו של משה לייב ליליינכלרם ( 1910 - 1843 ) אינן , כמובן , דמויות אמינות ביותר מבחינה היסטורית , ואינן כאות לייצג את הרמב " ם ואת אלישע בן אבויה כפי שנתפסו כמסורת הדורות . דמויות אלה מייצגות את עולמם של יוצריהם , הסבורים שהן משקפות אף את תקופתם , ואת תפיסת בני תקופתם , הנמנים עם 1 ציבור המשכילים , 1 השווה מאמרי : ' הרמב " ם ואלישע בן אבריה כארכיטיפוסים בספרות העברית החדשה ( אתגר א 7 סימפטום ftp בתוך : שלמה נש ( עורך ) , בץ היסטוריה לספרות — ספר יובל ליצחק ברזילי , תל אביב , 1997 ענ 7 רעא - רפב .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר