תוכן העניינים

עמוד:8

>* ודה ל « ב גורדץ ( 179 ( 1892 - 1830 הפולמוס הסאטירי - בין יל '' ג לרבני ליטא ? עיון משווה בכתבי פולמוס 181 בזכותן של הרבנים 194 ביכה לתועי רוח מענה להחברים ' מצדיקי הרבים ' 205 מאמר מלחמה בשלום 276 שמואל יוסף עגנץ ( 323 ( 1970 - 1887 שקיעי הלכה ותפקודם בתשתית הסיפור עהיה העקוב למישור ' מאת ש " י עגנון 325 המארג הסאטירי בסיפורים ' הצפרדעים ' וימזל דגיםי מאת ש " י עגנון 336 ח « ם ה " ( 353 ( 197 * - 1898 המארג הסאטירי ב ' דורות הראשונים ' מאת חיים הזו 355 רשימת המקומות שבהם נתפרסמו לראשונה הפרקים שעודכנו והורחבו בספר 373 מפתחות 375 מפתח מהברים ואישים ; 375 מפתח החיבור > 386 0

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר