תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 11 מבוא ; הרקע ההגותי וההיסטורי לספרות העברית במזרח אירופה במאה הי " ט 17 לבירור יחסו של הגר '' א מווילנה להשכלה בראשיתה : הגר " א ת '' ה וייזל 35 הערות לשירתו של החתם סופר ; הלכה מלגו והשכלה מלבר 45 על שירתו הסכולאסטית של אברהם לייב בנימינזון 56 בין לולב לקורקבן / סוגיית ' לולב הגזול ' במרקם של סאטירה שכוחה מן המאה הי " ט 76 קורקבן הגזול : מחוה מע > ו תמאורע בע > ר מאחלוב על נהרדנעסטער 83 עכבות הלכתיות ותפקודן בהתפתחותה של הסאטירה העברית החדשה 93 מקומה סל ההלכה בספרות ההשכלה ; היחס לרמב "ם כפוסק 120 מעמדה של ' אמונת חכמים ' בסאטירה העברית במאה התשע עשרה 138

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר