בין הלכה להשכלה

עמוד:4

Yehuda Friedlander BEIN HALAKHAH LE - HASKALAH Hebrew Satire and Polemics in Europe during the ] 8 th - 20 th Centuries הספר יצא לאור בסיוע : הקתדרה לתולדות יהדות מורח אירופה ותרבותה ע " ש שמשון פלדמן , והקרן ע " ש יצחק עקביהו , אוניברסיטת בר אילן עיצוב העטיפה : תחיה רוזנטל ברקע ; עמוד מתוך " מגילת יוחסין" כ " > מס ' , 1380 ספרית בית המדרש לרבנים באמריקה מסת " ב ISBN 965 126 - 268 - 4 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוכי , מגנטי או מכב > ( לרבות צילום , מיועור והקלטה ) ללא אישור בכתב מחמו "ל htgriCopy Bar I Ian University , Ramal - Gan Printed in — Israel 2004 סדר ועימת : שולמית ירושלמי , ירושלים גדפס בישראל — תשס 'יד דפוס ' גרפיתי בע " ט . ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר