א. הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל

עמוד:5

הקים ממסד כלכלי ודאג להשכלה מקצועית — חקלאית וניהולית — של חבריו . הקיבוצים הגיעו להישגים מרשימים בתפוקה החקלאית , בעיבוד הקרקע וניצולה ובניהול מאגרי מים והשקיה . היישובים התמודדו עם גידולים חדשים , הסתכנו והכניסו מיכון . עם זאת קשיים כלכליים היו מנת חלקו של הקיבוץ המאוחד מאז היווסדו . התנועות הקיבוציות ככלל נזקקו לסיוע המוסדות המיישבים שתמכו בהם משום היותם סוכני היישום של המטרה הציונית . הקיבוץ המאוחד , שהעמיד את עצמו לצורך מימוש המטרות הציוניות של התיישבות ויצירת כוח מגן , סבל מקשיים גדולים עוד יותר . משברים אלה נמשכו גם לאחר הקמת המדינה ונבעו בחלקם מהפילוג הגדול ובחלקם מכשל ניהולי של התנועות הקיבוציות בכלל ושל כל יישוב בנפרד . הקיבוץ המאוחד סבל ממשברים כלכליים משנות החמישים עד שלהי קיומו . רוב המשברים נפתרו באמצעות הסדרים עם מוסדות הממשלה . בתקופות של משבר כלכלי התחזק בדרך כלל כוחה של הנהגת התנועה מכוחו של הקיבוץ , בגלל כינונם של מוסדות פיננסיים כלכליים מרכזיים שתיווכו בין היישוב הקטן למערכת הבנקים ולמוסדות הממשלה . במחקר שנערך על משברים והסדרים בתנועות הקיבוציות נמצא כי עד שנות השמונים הייתה מערכת יחסים פוליטית הדדית בין מערכת השלטון לתנועה הקיבוצית . ההנחה הייתה כי התנועה הקיבוצית היא גוף המגויס לביצוע משימות לאומיות ומשום כך אין לבחון את פעולותיה רק באמצעות היעילות הכלכלית שלה . לפיכך בשנות השישים נעשו הסדרים בין התנועות הקיבוציות למוסדות הממשלה והם תוארו : ' הקצאת משאבים רכה ' , דהיינו פריסת חובות , השגת אשראי נוח ומלוות לצורכי השקעות . ההקצאות אפשרו לממשלה להתערב במבנים הכלכליים של הקיבוצים ויצרו גישה פטרונית כלפי המערכת הכלכלית הקיבוצית . בדרך כלל הקיבוצים הגדילו דווקא את חובם ולא תמיד התייעלו במידה הנדרשת . הקיבוץ המאוחד שימר במידה רבה את המבנים הכלכליים הקבועים שיצק עוד בשנות השלושים ועיקרם ' משק אינטנסיבי , ממוכן , מגוון ומעורב הנשען על עבודה עצמית , אך מעמיד עצמו לרשות צרכי המדינה ' . שימור זה העמיד שיקולים פוליטיים ואידאולוגיים מעל התוצאות הכלכליות . על המצוקה הכלכלית . 6 רוזוליו , השיטה והמשבר , עמ ' . 250 - 238 דניאל רוזוליו ( , ( 2005 - 1927 חבר קיבוץ כברי , חוקר , מחנך ומזכיר הקיבוץ המאוחד בשנים . 1978 - 1972 היה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה . מאדריכלי התכנית לאיחוד בין הקיבוץ המאוחד לאיחוד הקבוצות והקיבוצים . . 7 כהן , יסודות המשק הקיבוצי , עמ ' . 32 ראובן ( ויניה ) כהן , ( 1972 - 1900 ) איש עין חרוד , ממקימי ' הסמינר למרכזי עבודה ' בעין חרוד , שאף למסד כלכלה קומונלית הרתומה לצורכי החברה והמדינה .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר