קראו בכותר - בעצמם הם כותבים להם שיר : עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948