'בעצמם הם כותבים להם שיר' עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948

עמוד:ג

אפרת קנטור ' בעצמם הם כותבים להם שיר' עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד -1978 1948 מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות קריית שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב יד טבנקין מרכז מחקרי , רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר