תוכן העניינים

עמוד:11

משטר וממשל 397 ................................................................................................................................................... מערכות המשפט והחקיקה 398 ................................................................................................................... היערכות העורף לאסונות המוניים 399 ................................................................................................... מיעוטים בישראל 400 ............................................................................................................................................ פרק שלישי - דמוקרטיה פרלמנטרית קביעת מדיניות בנושאים חברתיים וכלכליים 406 ................................................................ יעדי המדיניות החברתית-כלכלית 406 ................................................................................................... מדיניות כלכלית 408 ............................................................................................................................................... מדיניות חברתית 422 .............................................................................................................................................. ניהול משברים חברתיים-כלכליים 425 .................................................................................................. משברים כלכליים עולמיים 428 ..................................................................................................................... מערכת המשפט 430 .............................................................................................................................................. היערכות העורף לאסונות המוניים 432 ................................................................................................... מיעוטים בישראל 433 ............................................................................................................................................ הדת היהודית 436 ...................................................................................................................................................... מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה 438 .................................................................................................. תעשייה , מסחר ותעסוקה 442 ........................................................................................................................ דיור והתיישבות 446 ................................................................................................................................................. מערכת הבריאות 450 ............................................................................................................................................ מערכת הרווחה 453 ................................................................................................................................................ ביטחון פנים 456 ......................................................................................................................................................... תשתיות תחבורה 459 ............................................................................................................................................ מדע ומחקר 462 ......................................................................................................................................................... אנרגיה ומים 463 ........................................................................................................................................................ אמצעי תקשורת 465 .............................................................................................................................................. ענף התיירות 467 ....................................................................................................................................................... תרבות ואמנויות 469 ............................................................................................................................................... הגנת הסביבה 471 .................................................................................................................................................... חקלאות ופיתוח הכפר 473 ............................................................................................................................... קליטת עלייה 474 ......................................................................................................................................................

רעיונות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר