קראו בכותר - המנהיגים בנתיבים דמוקרטיים : הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל