תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שני - משטר נשיאותי 119 ...................................................................................................................... הצעת חוק יסוד : נשיא המדינה 119 .......................................................................................................... הצעת חוק יסוד : הסנאט היהודי 142 ....................................................................................................... הצעת חוק יסוד : מפלגות הלאום 156 ..................................................................................................... הצעת חוק יסוד : מבקר הממשל 168 ...................................................................................................... הצעת חוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי 172 .................................................................... פרק שלישי - דמוקרטיה פרלמנטרית 228 ......................................................................................... המלצות לשיפור תפקוד הממשלה והכנסת 228 ........................................................................... - שיטת הבחירות 228 ................................................................................................................................... - הממשלה 230 .................................................................................................................................................. - הכנסת 237 ........................................................................................................................................................ - הפרדת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה 241 ............................................................... הצעת חוק לכינון ממשל משולב-דמוקרטיה פרלמנטרית 242 ........................................ - תיקון חוק יסוד : הממשלה 242 ......................................................................................................... - תיקון חוק יסוד : הכנסת 249 ............................................................................................................... - תיקון חוק הכנסת 251 ............................................................................................................................. - תיקון חוק מימון מפלגות 252 ............................................................................................................. - תיקון חוק הבחירות לכנסת ( נוסח משולב ) 252 ................................................................ - תיקון חוק הממשלה 252 ....................................................................................................................... שער רביעי - הפרדת סמכויות ברשות המבצעת כמענה לכשלים בשיטת הממשל הנהוגה 253 ..................................................................... פרק ראשון - כושר מנהיגות 254 ................................................................................................................. פרק שני - היכולת למשול 260 ....................................................................................................................... פרק שלישי - התחום המדיני-ביטחוני 269 ........................................................................................ פרק רביעי - התחום החברתי-כלכלי 279 .......................................................................................... פרק חמישי - המיעוט הערבי בישראל 286 ....................................................................................... שער חמישי - מנהיגים , אתגרים והכרעות 293 ................................................................................ פרק ראשון - מוטת האחריות של המנהיג 294 ..............................................................................

רעיונות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר