תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שני - משבר ביכולת למשול 62 ......................................................................................... הרשות המבצעת 63 ......................................................................................................................................... - ראש הממשלה 63 .................................................................................................................................... - שרי הממשלה 64 ...................................................................................................................................... - הממשלה 66 .................................................................................................................................................. - הקואליציה הממשלתית 67 .............................................................................................................. - נציגי ממשל בכירים 69 ........................................................................................................................ - משרדי הממשלה-הפקידות הממשלתית 71 ..................................................................... הרשות המחוקקת 74 ...................................................................................................................................... - מפלגות הקואליציה 74 ......................................................................................................................... - מפלגות האופוזיציה 76 ........................................................................................................................ - מבקר המדינה 76 ..................................................................................................................................... הרשות השופטת - אקטיביזם שיפוטי בבית המשפט העליון 77 ........................ התקשורת 79 ........................................................................................................................................................... החברה האזרחית 81 ......................................................................................................................................... פרק שלישי - משבר האמון בבית המשפט העליון 83 .................................................. הרשות המחוקקת - כנסת ישראל 84 ................................................................................................ הרשות המבצעת - ממשלת ישראל 84 ............................................................................................. האקדמיה 84 .............................................................................................................................................................. גורמים מהצד הימני של הקשת הפוליטית 85 .............................................................................. גורמים מהצד השמאלי של הקשת הפוליטית 85 ...................................................................... המגזר הדתי והחרדי 86 ..................................................................................................................................... מיעוטים בישראל 86 ........................................................................................................................................... פרק רביעי - משבר הזהות הלאומית 88 ................................................................................ תקופה ראשונה , 89 ................................................................................................................. 1967-1948 תקופה שנייה , 90 ....................................................................................................................... 1987-1967 תקופה שלישית , 91 ................................................................................................................. 2000-1987 תקופה רביעית , 93 ................................................................................................................... 2013-2000 סממני משבר הזהות בקרב המיעוט הערבי 96 ............................................................................ סממני משבר הזהות בקרב הרוב היהודי 100 .................................................................................. שער שלישי - הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל 107 .................................................... פרק ראשון - הממשל הדמוקרטי החדש 108 ..................................................................................

רעיונות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר