הדינאמיקה של מוטיבים ביצירות ש"י עגנון

עמוד:א

a ' ^ 'um hej nprnru ' -m ' IIITI I « IH ? כל הזכויות אמורות © תע 1979 / ט"ל 1 להוצאת דקל - פרסומים אקדמיים 6076 ד"ת תל-אבינ

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר