קראו בכותר - הדינאמיקה של מוטיבים ביצירות של ש"י עגנון