הקדמה

מתוך:  > הרוח והאדם > הקדמה

עמוד:5

ה ק ד מ ה בספר זה באתי לדון במעמדו של האדם ביקום בדרך העיון בכוחות המעצבים אותו מכאן ובסגולותיו הממשיות מכאן . ביקשתי לצרף דיון עקרוני בשאלות מהות האדם עם כמה שאלות המנסרות במציאות דורנו , שאפשר שהבנתן תלויה בזיקתן לשאלות של מהות . בכמה עניינים נםתייעתי בספרי הקודם ' בין עבר להווה' שיצא במוסד ביאליק , אף כי יצאתי כאן מגבולות הנידון שם . ' מודה אני לפרופיסור ש"ה ברגמן , אשר כדרכו מאז העיר את הערותיו לגופי העניין שבכתב היד וסייע לשיפורו , וכן נעזרתי בהערות ובהשגות של חברי משולם גרול וצבי בראון . תודתי נתונה למוסד ביאליק , אשר הסביר לי פנים והסכים לכלול ספר זר , בסדרת ספריו , ותודתי במקום זה נתונה לפרופיסור מ . בובר שהמליץ על כך . תודה מיוחדת נתונה למר ח . קלעי , אשר בטרחתו ובעצתו שיפר והרהיט את לשון הספר . נ . י -

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר