קראו בכותר - הרוח והאדם : דיון במעמדו של האדם ביקום