רשימת מקורות

א קמפיס : תומם א קמפיס , חיקוי ישוע ( תרגם : יותם ראובני , ( תל אביב ; נמרוד , [ חש"ד ] אוארבך , תשמ"ג : אריך אורבך , מימזיס : התגלמות המציאות בספרות המערב ( תרגם : ברוך קרוא , ( ירושלים , מוסד ביאליק , תשמ"ג אווין , R . E . Ewin , 'Loyalty and Virtue ' , The Philosophical Quarterly : 1992 42-169 ( 1992 ) , pp . 403-419 אוטו , : 1999 רודולף אוטו , הקדושה ( תרגמה : מרים רון , ( ירושלים : כרמל , 1999 אורבך , תשמ"ח : אפרים אלימלך אורבך , חז"ל : פרקי אמונות ודעות , ירושלים : מאגנס , תשמ"ח אטקס , תשנ '' ח : עמנואל אטקם , יחיד בדורו : הגאון מווילנה - דמות ודימוי , ירושלים : מרכז זלמן שזר , תשנ"ח אי גאסט , : 1989 חוסה אורטגה אי גאסט , מסות על אהבה ( תרגם : יורם ברונובסקי , ( ירושלים : כתר , 1989 אלבוים , תשנ"ג : יעקב אלבוים , תשובת הלב וקבלת יסורים , ירושלים : מאגנם , תשנ"ג אלון , תשל"ח : מנחם אלון , המשפט העברי : תולדותיו , מקורותיו , עקרונותיו , ירושלים : מאגנס , תשל '' ח אלחנני , פלאי ושטרן , תשל"ה : אברהם חיים אלחנני , פינחס פלאי וקארל שטרן , חמש שיחות עם אברהם יהושע השל , ירושלים : מוסר ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד