מול אחרים ואחרות

אתיקה של הנסיגה הפנימית אבי שגיא אבי שגיא מול אחרים ואחרות אתיקה של הנסיגה הפנימית אבי שגיא מול אחרים ואחוות אתיקה של הנסיגה הפנימית הוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
הקיבוץ המאוחד