רשימת המקורות

אבודרהם ירושלים תשי"ט . הרב דוד אבודרהם , ספרד , המאה הארבע עשרה . אורחות חיים ח"א , פירנצה תק"י ; ח"ב , מהדורת מ' שלזינגר , ברלין תרנ"ט . הרב אהרן הכהן מלוניל , פרובנס , מפנה המאות השלוש עשרה והארבע עשרה . האשכול מהדורת ח' אלבק , א-ב , ירושלים תרצ"ה-תרצ"ח ; מהדורת הרב צבי אויערבך , הלברשטאט תרכ"ח . הרב אברהם ב"ר יצחק אב"ד נרבונה , פרובנס , המחצית הראשונה של המאה השתים עשרה . גנזי שכטר חלקים א-ג , ניו יורק תרפ"ח-תרפ"ט . קובץ תשובות גאונים . הלכות גדולות ורשה תרל"ד ; מהדורת ע' הילדסהיימר , ברלין תרמ"חתרנ"ב ; מהדורת הילדסהיימר החדשה , ירושלים תשל"ב-תשמ"ז . הלבות פסוקות מהדורת ש' ששון , ירושלים תשי"א . רב יהודאי גאון , בבל , המחצית השנייה של המאה השמינית . הלכות קצובות מהדורת מ' מרגליות , ירושלים תש"ב . אנונימי , איטליה , המאה העשירית לערך . זהר מהדורת הרב ר' מרגליות , ירושלים תש"ל . יראים השלם מהדורת הרב א"א שיף , וילנה תרנ"ב-תרס"ד . הרב אליעזר ממיץ , צרפת , מפנה המאות השתים עשרה והשלוש עשרה . בלבו ונציה ש"ז . אנונימי , פרובנס , מפנה המאות השלוש עשרה והארבע עשרה .  אל הספר
מוסד ביאליק