קראו בכותר - כנסת מחקרים : עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים - כרך ב - ספרד